Egyesületünkről

A Turisztikai Egyesület bemutatkozik

Az Egyesület céljának megvalósítása érdekében együttműködik minden állami, társadalmi és gazdálkodó szervezettel, más egyesülettel és szövetséggel, amelyek segítik az Egyesület eredményes működését és céljainak megvalósítását.

Az Egyesület céljai megvalósításához szükséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a jogszabály előírásai szerint gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdasági társaságot és alapítványt hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet.

Az Egyesület célja a Dráva mentére kiterjedően a turizmus fejlesztése. Mindezek érdekében az Egyesület közreműködik a desztináció belföldi piacra vitelének elősegítésében, a helyi szervezetek tevékenységének összehangolásában, a desztináció egyedi kínálati profiljának kialakításában, valamint a gödöllői a turisztikai desztináció menedzsment szervezeteken keresztül beszerzett információk elemzésében.